Libertatea de a protesta – ce mai înseamnă astăzi

Sâmbăta, 24 iunie 

17:00

Parcul „Gr. Vieru”

Există o tendință ca în perioadele de crize – medicale, sociale sau economice – anumite drepturi să fie afectate, restrânse. În vederea anumitor protejări sau siguranțe. Unul dintre aceste drepturi este dreptul de a protesta. În ce măsură aceste drepturi au fost afectate în timpul crizei medicale sau din cauza proximității războiului?

Invitați:

Lilia Nenescu

Comunitatea Active pentru Democrație Participativă CADP

Vitalie Sprînceană

Sociolog, activist Platzforma

Moderator:

Vasile Ernu