TEME/SUBIECTE 2016

Fiecare ediție a festivalului se va concentra pe trei teme de actualitate la nivel local și global.

Proiecțiile de film, actiunile cu autoritățile locale și cu ONG-urile, și workshop-urile din acest an vor fi centrate în jurul următoarelor subiecte:

 • EXODUL

  Oamenii îşi părăsesc foarte greu pămîntul pe care văd lumina zilei, familiile în care se nasc, locul în care copilăresc. Ei părăsesc locurile dragi şi pleacă undeva în număr mare doar împinşi de catastrofe naturale, războaie sau fenomene excepţionale. Nimeni nicodată nu pleacă de bună voie şi mai ales în masă pentru că exodul de obicei presupune un efort imens şi ascunde o tragedie mare. În ultima epocă pînă şi spaţiuiul nostru care de la marile războaie şi teroarea stalinistă nu a mai cunoscut exodul se confruntă din nou cu acest fenomen de masă.

  Acum avem însă un imens exod al forţei de muncă, al populaţiei active care ascunde în spate alte cauze economice şi politice care produc nişte fenomene sociale şi tragedii care vor lasă urme adînci în viaţa şi societeatea noastă – familii răvășite, copii ce cresc singuri, bătrîni abandonați. Acest fenomen însă nu este unul specific zonei noastre, ci este unul global. Care sunt cauzele şi ce pun în mişcare masele de oameni? Şi mai ales care sunt efectele exodului? Filmele acestei secţiuni reflectează asupra acestor fenomene complexe.

 • LIBERTATE DE EXPRIMARE

  Libertatea de exprimare este un subiect sensibil în zonele şi regiunile în care acest drept fundamental a fost încălcat şi reprimat o perioadă mai lungă de timp. În estul Europei şi fostul spaţiu sovietic acest drept fundamental are o istorie destul de scurtă. Iar în această istorie scurtă oamenii simt că acest drept al lor, cîştigat cu mult efort, de multe ori nu-şi îndepineşte funcţia şi nu are efectul scontat asupra politicului şi asupra societăţii. Cum se cîştigă şi cum se pierde libertatea de exprimare şi mai ales care sunt condiţiile ca ea să poată avea efecte asupra deciziilor politicii şi asupra schimăbrii societăţii? Iată doar cîteva întrebări fundamentale care stau la baza unei democraţii funcţionale. Filmele acestei secţiuni îşi propun să chestioneaze aceste teme importante.

 • PĂMÎNT ŞI OAMENI

  Republica Moldova este ţara cu cea mai mare populaţie care locuieşte în spațiul rural din Europa. Aici oamenii, conform tradiției, sînt foarte legaţi de acest pămînt.

  În epoca globalizării galopante, însă, pămîntul are valori paradoxale pentru oamenii de la țară. Pe de o parte este singura lor resursă stabilă şi cel care-l hrăneşte şi salvează, iar pe de altă parte este şi sursa lor de ‘subdezvoltare’ şi sărăcie pentru că nu-i poate da ceva mai mult decît hrană, nu-i poate îmbogăţi, nu-i poate, în forma lui actuală de exploatare, împinge spre dezvoltare. Fiindcă acest pămînt este singurul lucru pe care-l au, el este cel care-l ţine pe om aici dar şi cel care-l face să plece. Şi întotdeauna omul nostru de aici este în veşnică dilemă: să rămînă sau să plece? Să lase pămîntul ori să se țină de el? E o frămîntare pe care nu ştim cum o va rezolva. Filmele acestei secţiuni meditează asupra acestor teme.

Scroll to top